Yolunu özlemle, heyecanla, iştiyakla beklediğimiz; rahmet, mağfiret ve kurtuluş ayı olan Ramazan-ı Şerif ayına bizleri kavuşturan yüce Rabbimize sonsuz hamd ve sena olsun.

Rabbimizin en sevgili elçisi olan Hz. Muhammed (s.a.v)’e sayısız salat, o sevgilinin izinde giden ümmetine selam olsun.

Bu Ramazan Ayı, yeryüzündeki tüm Müslüman kardeşlerimize barış, huzur ve bereket getirsin inşAllah.

Ya erhamerrahimin!

Bu mübarek zaman diliminde huzuruna yöneldik, ellerimizi açarak gönülden iltica ediyoruz. Ya Rab! Biz bu ayı hakkıyla ihya etmek istiyoruz. Günlerimizi bize bereketli kıl. Sevabını zayi edecek yalandan, gıybetten v.b günahlardan korunarak oruçlarımızı tutabilmemiz için bizlere yardım eyle. “Ömrün en güzel vakitleri, namazda geçenidir.” 5 vakit namazlarımızla beraber, teravih ve teheccüt namazlarımızı ihlas ve şuurla eda edebilmeyi bizlere nasip eyle.

“Bir kimse helal rızkından mümin kardeşine iftar ettirse, melekler Ramazan geceleri boyunca o kişiye salat ederler.” Bu müjdelere nail olabilmemiz ve bu amelleri yapabilmek gayreti içerisinde olabilmemiz için bize imkanlar bahşeyle.

Amelleri misliyle mükâfâtlandıracağın bu Ramazan Ayı’nın her ânını gafletle geçirmekten bizleri muhâfaza eyle. Bu ayda Rabbimizin sevdiği amellere sarılarak, tevbe istiğfar getirerek, Kur’an-ı Kerim’lerimizi okuyarak, anlamaya çalışarak, özellikle hayatımıza uygulama gayreti içerisinde ilim tahsil ederek, zikir, dua ve tefekkür ederek ihya etmeye çalışalım.

Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennemden âzad olan bu Ramazan’ı; sağlıkla, afiyetle, huzurla geçirerek, günahlarımızdan arınmış olarak bayram sabahına çıkabilmemiz için, rahmetini, inayetini üzerimize yağdır Allah’ım. Amin..

Kıymetli kardeşlerim;

Müjdelerle, bereketlerle dolu olan Ramazan ayında, gelin hep beraber gayret içine girelim. Bu aya özel plan ve program yapalım. Nefsimizi terbiye ederek; ruhumuzu, zihnimizi meşgul eden her şeyden uzak durarak, bu ayın bereketinden nasibimizi alabilmemiz için, günahları terk edelim.

Ayların sultanı olan bu Ramazan ayını gelin Rabbimiz için ayıralım. Sevdiği amellerle meşgul olalım. Kabrin için, kıyamet günü için, o zorlu günler için hazırlık yapalım. Gören gözlerimizi, işiten kulaklarımızı, gücümüzü ve kuvvetimizi veren Rabbimize yönelerek teşekkür edelim.

Efendimiz (s.a.v)’in 2 Hadis-i Şerifini hatırlatarak sözlerimi noktalamak istiyorum. Sahabeden Ebu Said el Hudri şöyle naklediyor.

“Bir gün Efendimiz (s.a.v) mimbere çıkarken her adımında “Amin” dedi. Hutbe bittiğinde “Bunun sebebi nedir ya Rasulallah?” diye sorduğumuzda şöyle buyurdu;

“Cebrail (as) o an yanımdaydı. 3 dua etti bende Amin diye mukabelede bulundum.” diye buyurdu.

“İlkinde “Anne babasına ulaşmış bir evlat onların hayır duasını alamamışsa, o kimseye yazıklar olsun” dedi ben de amin dedim.

İkincisinde “Ey Muhammed, (s.a.v) sana ümmet olma şerefine ulaşmış bir kimsenin yanında ismin anıldığı zaman sana salat ve selam getirmezse o kişiye de yazıklar olsun.” dedi ben de amin dedim.

Üçüncüsünde Cebrail (as) “Ya Rasulallah, rahmet mevsimi olan Ramazan ayına bir mümin ulaştığı halde onun bereketinden istifade edememiş, Ramazan gelmiş, geçmiş hala Allah’ın (c.c) mağfiret ettiği bir kul olamamışsa, o kişiye de yazıklar olsun” dedi. Bende amin dedim” diye buyurdu.”

Buhari el Edebul Müfret 1/338

Efendimiz (s.a.v) mescidi nebevide bir grup ashabla ders yaparken 3 kişi kapıda belirdi. İçlerinden biri kapıdan baktı, yüz çevirdi ve gitti. Diğeri içeri girdi, halkada yer olmadığından utandı ve geriye oturdu. Üçüncü kişi meclisten istifade etmek için sıkıştı ve halkaya dahil oldu. Allah Rasulu bu üç kişi üzerinden şu mesajı verdi. “Birinci kişi yüz çevirdi ve gitti, Allah’ta ondan yüz çevirdi. İkinci kişi halkaya rahatsızlık vermek istemedi, utandı, halkanın dışına oturdu, Allah (c.c) onun hayasını kabul buyurdu. Üçüncü kişi, Allah’a (c.c) sığındı, meclisten istifade etmek için halkaya dahil oldu. Allah’ta (c.c) onu himayesi altına aldı.”

Allah’ım, şu ramazan ayının bereketiyle ilim ve ibadet iştiyakımızı artır. Bizleri ilimle ihlasla rızıklandır. Amin

Dünya hayatında ya ilmi öğreten, ya öğrenen ya dinleyen yada onları seven ol. Sakın ha 5. olma. Helak olanlardan olursun.” diye buyurdu Peygamber Efendimiz.

Ramazan-ı Şerif Ayınızı tebrik eder, tüm sıkıntılarımızdan kurtuluşumuza vesile olmasını Yüce Rabbimden temenni ederim.

Yüce kitabımız Kur’an-ı Kerim’i anlama ve günlerimizi değerlendirebilmek adına istifade etmek isteyen kardeşlerime faydalı olabilmek düşüncesiyle ayet ve hadisler ışığında kısa ve öz olarak önemli ve güncel konular üzerinde paylaşımlar yapacağım. Tek yapmanız gereken sayfamızı takip ederek istifade etmek, sevdiklerinizi de davet ederek bu manevi atmosferden istifade etmelerini sağlayarak onlarında ruh dünyalarında yeni pencereler açmak…

Gayret bizden muvaffakiyet Rabbimizdendir.

Hafız Büşra İLHAM (İlahiyatçı-Yazar)

Yazar

İlahiyatçı-Yazar

Yorum Yaz